NAJWAŻNIEJSZE REALIZACJE
POWIAT ŻARSKI

Realizacja projektu „Przygoda z Nysą” Etap I, II i III, od 2010 do 2014r.
– wytyczenie i znakowanie szlaków turystycznych,
– opracowanie mapy turystycznej gminy,
– wykonanie infrastruktury turystycznej – tablice turystyczne, miejsca odpoczynku,
– oznakowanie szlaku wodnego po Nysie Łużyckiej i infrastruktura dla kajakarzy,
– budowa 3 MiniMuzeów,
– zaprojektowanie Traktu Kolejowo – Górniczego dla pieszych i rowerzystów,
– wykonanie infrastruktury na Trakcie,
– przebudowa 200 metrowego mostu kolejowego w Łęknicy i przystosowanie go do ruchu pieszo – rowerowego.

 

 

GMINA ZGORZELEC

Realizacja projektu „Przygoda z Nysą” Etap Ii Etap II, od 2010 do 2013 r.
– znakowanie szlaków turystycznych,
– opracowanie mapy turystycznej Gminy,
– wykonanie infrastruktury turystycznej – tablice turystyczne,
miejsca odpoczynku,
– oznakowanie szlaku wodnego po rzece Nysie Łużyckiej,
– budowa infrastruktury dla kajakarzy,
– wyposażenie przystani kajakowej w Zgorzelcu w infrastrukturę turystyczną.

 

 

GMINA MIĘDZYRZECZ

-oznakowanie szlaków turystycznych w Gminie Międzyrzecz, wykonanie i 24 tablic turystycznych,

-opracowanie mapy turystycznej miasta i gminy, szlak miejski “Poznaj Nasze Miasto” – 33 tablice obiektowe,

-rekonstrukcje wyposażenia wewnętrznego izb schronu bojowego.

 

 

POWIAT SŁUBICKI

– “Transgraniczny Szlak Rowerowy Nysa – Odra” – znakowanie i tablice turystyczne,
– inwentaryzacja i koncepcja szlaków turystycznych w powiecie,
– “Droga Św. Jakuba” 59 km – znakowanie, tablice turystyczne i obiektowe, ławki.

 

 

POWIAT SULĘCIŃSKI

– “Droga Św. Jakuba” 53 km – znakowanie, tablice turystyczne i obiektowe, ławki, miejsca odpoczynku, wiata turystyczna,
– zaprojektowanie Trasy po Dawnym Nasypie Kolejowym.

 

 

POWIAT NOWOSOLSKI

– “Szlak Starorzecza Odry” – 33 km – weryfikacja projektu, oznakowanie, tablice,
– „Szlak Wiatraków i Jezior” – 53 km – projekt I oznakowanie.

 

 

GMINA SKWIERZYNA

– oznakowanie szlaków rowerowych w gminie + tablice i wiaty turystyczne,
– przygotowanie koncepcji Trasy Odra -Noteć po dawnych liniach kolejowych.

 

 

POWIAT WOŁOMIŃSKI

– zaprojektowanie sieci szlaków tyrystycznych w 3 gminach powiatu.
– oznakowanie 300 km szlaków rowerowych i pieszych.
– wykonanie drewnianej infrastruktury informacyjnej – tablice.
– wykonanie infrastruktury wypoczynkowej – wiaty i ławki.